Cookies Avisos Legals

 

 

La ginecologia holística, des de la meva pràctica, valora la dona com un tot, com una unitat somatopsíquica o psicosomàtica imbuïda en una energia de vida o força vital amb una ànima i un esperit que li dóna entitat com a ésser humà.L’estat de salut seria l’equilibri… La interacció amb el medi, la genètica, les emocions, les relacions humanes, el contacte amb gèrmens… la faran entrar en un estat disharmònic o de malaltia. Quan la dona en la visita ginecològica ens obre el seu cos, també obre el seu cor, la seva vida, les seves preocupacions… que hem de tenir en compte per valorar el seu estat de salut global. El metge de dones ha de considerar i valorar la persona que té al davant en la seva totalitat, ja que molts dels problemes ginecològics tenen el seu origen en estils de vida. La segmentació a la qual és sotmesa la dona des de la ginecologia clàssica, cenyida a la prevenció i l’atenció en àrees específiques, fan que es queixi i que manifesti la necessitat de ser escoltada en les consultes de salut pública. Atendre la dona i ser receptiu als seus problemes, ja és terapèutic. Oferir-li un espai on pugui expressar-se, resoldre conflictes, escoltar-se, descobrir o no el perquè de la seva situació… és curatiu. En una època històrica que la dona reclama els mateixos drets que l’home des del punt de vista social, es troba atrapada tot sovint en aquest alliberament, amb la doble càrrega de conciliar família i treball, que li provoca estats de tensió, estrès, autoexigència i cansament crònics, caldo de cultiu per a moltes malalties .La dona aliena al seu cos viu la seva feminitat com un obstacle davant l’exigència de funcionar de manera contínua socialment. Allunyada de la seva naturalesa, es torna demandant respecte del que el cos li va expressant. Connectar amb el nostre cos, amb les nostres necessitats, aprendre a delegar, a tenir cura de nosaltres mateixes i estimar-nos és un dels requisits per conservar la nostra salut i felicitat.El moviment de la dona actual evoluciona cap a l’afavoriment de l’autoestima i el desenvolupament personal com a base per un autèntic alliberament intern i social. Homes i dones necessitem trobar un camí de desenvolupament i cooperació mútua que ens faci millorar com a éssers humans.

omeopatia

menopausia

mujer salud

manuela cuevas