Cookies Avisos Legales

 

 

Partint de la base que cal abordar globalment la salut en la dona, l’ús de teràpies complementàries és una manera de respectar el nostre cos. El nostre organisme es construeix i renova o es cura constantment mitjançant els aliments, l’aigua, l’aire, el sol, l’exercici, el repòs, l’equilibri mental, l’ambient tranquil i positiu… El conjunt d’aquests elements són els anomenats factors de salut. El cos és una unitat i la malaltia una falta d'equilibri. La malaltia canvia amb la forma de vida, les condicions i els hàbits de la vida moderna: mala o excessiva alimentació, consum de substàncies tòxiques, contaminació, falta d’exercici i vida sedentària, falta de contacte amb la naturalesa, tensions de la vida moderna… Tot això dóna lloc a l’aparició de malalties de tipus degeneratiu com el càncer, el reuma, la diabetis, la gota. D’altra banda, en situacions d’estrès mantingut, hi ha una resposta orgànica d’adaptació a través de tres eixos fisiològics: 1) Eix neural: activació del sistema nerviós simpàtic; 2) Eix neuroendocrí: s’activa la medul·la suprarenal, en condicions d’estrès continu; 3) Eix endocrí: quan no hi ha més remei que afrontar l’estrès. El reiterat desencadenament de la resposta d’estrès sense donar sortida a l’energia suplementària produïda són perjudicials per a la salut.Així mateix, els estats de cansament extrem donen lloc a una pèrdua d’energia, increment de la irritabilitat i sentiment de desmoralització. Això s’anomena esgotament vital, i s’hi arriba quan els recursos adaptables s’han esgotat o fracassat. En relació a la salut femenina, la falta d’hàbits de vida saludables, d’autocura, les situacions d’estrès permanent (conciliar vida laboral i familiar) i el cansament crònic, juntament als problemes emocionals i les relacions interpersonals, són les causes de malaltia més freqüents. Hi ha, doncs, una diferència de gènere important a l’hora de posar-se malalt si descartem les causes genètiques i mediambientals.Quan apareix la malaltia, hem de revisar tots aquests factors per superar-la, a més a més de recórrer a medicines energètiques que ens ajudin a restablir l’equilibri perdut. El procés de curació no depèn només del metge, sinó que hi ha una part important que és a les nostres mans si rectifiquem i corregim la nostra forma de vida. En la majoria dels trastorns ginecològics: ·Alteracions del cicle menstrual: amenorrees, dismenorrees, irregularitats menstruals, hipermenorrees. ·Quist d’ovari simple· Endometriosis· Miomes · Candidiasis vaginals · Nòduls mamaris · Mastopaties fibroquístiques · Infertilitats idiopàtiques… …es troben les causes abans comentades. Les medicines complementàries, entre elles l'homeopatia, ens seran de gran ajuda per superar aquests processos mòrbids.(Veure articles del meu treball sobre “tractament homeopàtic en les alteracions del cicle menstrual” així com el de la Dra Ll. Queralt sobre “tractament homeopàtic en els tumors ginecològics” a disposició a l’Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona).

omeopatia

menopausia

mujer salud

manuela cuevas